NA. naturguidning 

                                                                                                              Vilda djur i vild natur

                                                         Jag heter Niclas Amloh driver ett lite företag med inriktning djur och natur.

Mitt stora intresse är framför allt våra stora rovdjur men här i Södermanland har vi bara 2 av dom det är lodjur och vargen och vargen har en speciell plats hos mig, den har fört mig ut i skogen under alla årstider och gett mig så många underbara minnen och upplevelser under åren. Tänk er att gå ut i skymningen, hitta en bra plats, prova att yla och sen få ett svar av vargar. Det finns ingen härligare känsla.

Jag började spåra varg omkring åren 1998-99 så jag har haft 20 härliga år i skogen. Då fick man åka upp mot Värmland, Dalarna och lite senare räckte det att bara åka till Västmanland, men nu finns dom här och jag vill gärna lära och berätta för människor om vargen.

                                                                                                               NA. nature tours

                                                                                                  Wild animals in wild nature

                                         My name is Niclas Amloh I run a small business with a focus on animals and nature.

My big interest is mainly our big predators but here in Södermanland we only have 2 of them it's lynx and the wolf and the wolf has a special place with me, it has brought me out into the forest in all seasons and given me so many wonderful memories and experiences over the years. Imagine going out at dusk, finding a good spot, letting out a howl and then getting an answer from wolves. There is no more glorious feeling.

I started tracking wolves around the years 1998-99 so I have had 20 lovely years in the forest. Back then you had to go up to Värmland, Dalarna and Västmanland, but now they are here and I would like to teach and tell people about the wolf.

Adress

NA. naturguidning

Relingsvägen 15

61335 Oxelösund Sweden

E-post
Telefon